قندهار : یک پوسته میان دند و شهر قندهار فتح شد، ۴ رینجر به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک و نیم بجه، اجیران از یک پوستۀ مهم شان میان ولسوالی دند و حوزۀ ۱۵ شهر قندهار از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن ساحۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و ۴ عراده رینجر و مقداری مهمات […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک و نیم بجه، اجیران از یک پوستۀ مهم شان میان ولسوالی دند و حوزۀ ۱۵ شهر قندهار از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن ساحۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و ۴ عراده رینجر و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاد.

۲۰۲۱/۷/۱۶