قندهار : یک پوسته در شورابک فتح شد و غنایم به دست آمد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در جریان عملیات ” عـــمــری  ” یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ سروچاهان ولسوالی شورابک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین صورت گرفت، پوستۀ دشمن در طی آن بطور کامل فتح شد و […]

فتح شده پوستهاز ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در جریان عملیات ” عـــمــری  ” یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ سروچاهان ولسوالی شورابک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که توسط سلاح های سبک و سنگین صورت گرفت، پوستۀ دشمن در طی آن بطور کامل فتح شد و ۸ تن از اجیران در آن جابجا کشته شده و متباقی موفق بفرار شدند .

در پایان این عملیات یک عراده موتر رینجر، یک پایه دهشکه، ۲ میل پیکا، یک قبضه راکت، ۳ میل کلاشنکوف و مقداری مهمات بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

۲۰۱۶/۸/۲۵