قندهار : یک پوسته در شاه ولیکوت فتح گردید و سلاح و مهمات به دست آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳:۳۰ بجه، یک پوستۀ اردوی اجیر در منطقۀ اردوبلاغ ولسوالی شاه ولیکوت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . پوستۀ مذکور پس از مقاومت کوتاهی بطور کامل فتخ گردیده است و اجیران از آنجا پا بفرار گذاشته اند. در پوسته از دشکن یک […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۳:۳۰ بجه، یک پوستۀ اردوی اجیر در منطقۀ اردوبلاغ ولسوالی شاه ولیکوت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

پوستۀ مذکور پس از مقاومت کوتاهی بطور کامل فتخ گردیده است و اجیران از آنجا پا بفرار گذاشته اند.

در پوسته از دشکن یک میل سلاح کارمولی، یک پایه اگاهز و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۸