قندهار : یک پوسته در خاکریز فتح گردید و مقداری مهمات به دست آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، یک پوستۀ امنیتی دشمن ( پوستۀ کوه ) در مرکز ولسوالی خاکریز مورد حملۀ مسلحانل مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات که با سلاح های لیزری و دیگر سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن پوسته بطور کامل فتح گردید […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، یک پوستۀ امنیتی دشمن ( پوستۀ کوه ) در مرکز ولسوالی خاکریز مورد حملۀ مسلحانل مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات که با سلاح های لیزری و دیگر سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، در طی آن پوسته بطور کامل فتح گردید و 8 تن عسکر در آن جابجا کشته شده و متباقی موفق بفرار شدند.

در پایان این عملیات از دشمن 1150 مرمی مختلف، 60 عدد بمب دستی، 60 شاه جور کارمولی و مقداری تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

2021/5/9