قندهار : یک موتر زرهی دشمن در پنجوایی تخریب گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی سحور در منطقۀ یخ چاه ولسوالی پنجوایی، یک عراده موتر زرهی قوای دشمن هدف توپ 82 میلی متری مجاهدین قرار گرفته و بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند. 2021/4/28

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی سحور در منطقۀ یخ چاه ولسوالی پنجوایی، یک عراده موتر زرهی قوای دشمن هدف توپ 82 میلی متری مجاهدین قرار گرفته و بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شده اند.

2021/4/28