قندهار : یک موتر زرهی دشمن در میوند تخریب شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ کلانکیچی غوندی ولسوالی میوند، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند . ۲۰۱۶/۸/۲۳

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ کلانکیچی غوندی ولسوالی میوند، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۸/۲۳