قندهار : یک موتر زرهی دشمن در ارغستان انفجار داده شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ سمی شاه ولسوالی ارغستان، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و یک قومندان اجیر ( قومندان سردار ) بهمراه یک عسکر اجیر در آن بشدت زخمی شدند […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ سمی شاه ولسوالی ارغستان، یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و یک قومندان اجیر ( قومندان سردار ) بهمراه یک عسکر اجیر در آن بشدت زخمی شدند و یک عسکر دیگر جابجا بهلاکت رسید .

قابل ذکرست که سرکی که از ولسوالی معروف بسوی قرارگاه ها و پوسته های دشمن می رود از سوی مجاهدین بر روی دشمن بطور کامل مسدود می باشد .

۲۰۱۶/۸/۲۹