قندهار : یک موتر زرهی دشمن درمیوند شکار ماین گردید

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۹ بجه صبح امروز ، یک موتر زرهی دشمن درمنطقه تولک کاریز ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است . دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند . ۲۰۱۶/۴/۹

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۹ بجه صبح امروز ، یک موتر زرهی دشمن درمنطقه تولک کاریز ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

۲۰۱۶/۴/۹