قندهار : یک موتر زرهی دشمن درمیوند شکار ماین گردید

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۱۰ بجه صبح امروز ، کاروان دشمن درمنطقه تولک کاریز ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است . دراین انفجار یک موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند . ۲۰۱۶//۴/۸

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۱۰ بجه صبح امروز ، کاروان دشمن درمنطقه تولک کاریز ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار یک موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

۲۰۱۶//۴/۸