قندهار : یک موتر زرهی دشمن درمیوند ازبین برده شد

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۵ بجه عصر امروز ، کاروان دشمن درمنطقه گرماوک ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است . دراین انفجار یک موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند . ۲۰۱۶/۴/۷

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۵ بجه عصر امروز ، کاروان دشمن درمنطقه گرماوک ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار یک موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

۲۰۱۶/۴/۷