قندهار : یک موتر زرهی درشهر قندهار تخریب گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ حاجی عرب در مربوطات حوزۀ ۱۵ شهر قندهار، نیروهای دشمن بر کمربند مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری ها یک عراده موتر زرهی دشمن تخریب گردیده است و تلفات سنگین به […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر در منطقۀ حاجی عرب در مربوطات حوزۀ ۱۵ شهر قندهار، نیروهای دشمن بر کمربند مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری ها یک عراده موتر زرهی دشمن تخریب گردیده است و تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده است .

۲۰۲۱/۸/۱