قندهار : یک قومندان در شهر قندهار بقتل رسید و موترسایکلش به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ دوراهی پنجوایی نزدیک قرارگاه کوبی در شهر قندهار، یک تن قومندان اجیر ( انگار ) که مسئولیت دو پوسته را در ژری بعهده داشت، در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . از نامبرده یک عراده موترسایکل چاپانی به دست مجاهدین […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ دوراهی پنجوایی نزدیک قرارگاه کوبی در شهر قندهار، یک تن قومندان اجیر ( انگار ) که مسئولیت دو پوسته را در ژری بعهده داشت، در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

از نامبرده یک عراده موترسایکل چاپانی به دست مجاهدین افتاده است.

2021/5/12