قندهار :یک قومندان اجیر در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ سرپوزی شهر قندهار، یک تن قومندان ( نیک محمد ) قطعۀ دشمن که در سرای حضرت امیرالمؤمنین مستقر است، در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . 2021/5/9

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ سرپوزی شهر قندهار، یک تن قومندان ( نیک محمد ) قطعۀ دشمن که در سرای حضرت امیرالمؤمنین مستقر است، در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

2021/5/9