قندهار : یک قرارگاه مهم در بولدک به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که یک قرارگاه مهم و بسیارکلان اردوی اجیر در منطقۀ سرکی لیژی لسوالی اسپین بولدک به دست مجاهدین افتاده است. خبرمی افزاید که قرارگاه مذکور مشهور به قرارگاه عطاء الله، پس از محاصرۀ طولانی به کنترل مجاهدین در آمده و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که یک قرارگاه مهم و بسیارکلان اردوی اجیر در منطقۀ سرکی لیژی لسوالی اسپین بولدک به دست مجاهدین افتاده است.

خبرمی افزاید که قرارگاه مذکور مشهور به قرارگاه عطاء الله، پس از محاصرۀ طولانی به کنترل مجاهدین در آمده و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۸