قندهار : یک رینجر دشمن در شهر قندهار تخریب گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده سات که امروز ظهر ساعت 11:45 بجه، در منطقۀ چوک شهیدان شهر قندهار، یک رینجر دشمن هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است . در این انفجار رینجر تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند. 2021/5/6

از ولایت قندهار خبر رسیده سات که امروز ظهر ساعت 11:45 بجه، در منطقۀ چوک شهیدان شهر قندهار، یک رینجر دشمن هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته است .

در این انفجار رینجر تخریب گردیده است و سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند.

2021/5/6