قندهار : یک رینجر دشمن در شاه ولیکوت تخریب شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ البک از مربوطات ولسوالی شاه ولیکوت ، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۲ عسکر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و بهلاکت رسیدند ویک عراده موتر رینجر نیز هدف راکت مجاهدین قرار […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ البک از مربوطات ولسوالی شاه ولیکوت ، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۲ عسکر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و بهلاکت رسیدند ویک عراده موتر رینجر نیز هدف راکت مجاهدین قرار گرفت و کاملا تخریب شد .

۲۰۱۶/۵/۶