قندهار : یک جاسوس در ارغنداب بقتل رسید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته پس از نمازشام، یک تن جاسوس مهم دشمن ( شاه محمود ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین در منطقۀ میراخور جابجا کشته شده است. نامبرده مسئول کمربند سرای حضرت امیرالمؤمنین رحمه الله بود. ۲۰۲۱/۷/۵

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته پس از نمازشام، یک تن جاسوس مهم دشمن ( شاه محمود ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین در منطقۀ میراخور جابجا کشته شده است.

نامبرده مسئول کمربند سرای حضرت امیرالمؤمنین رحمه الله بود.

۲۰۲۱/۷/۵