قندهار : یک تن مجاهد در شهرقندهار یک موتر زرهی و ۸ میل سلاح را از دشمن به دست آورد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که نزدیک زیارت شیرین جان آغا در مربوطات حوزۀ ۱۲ شهر قندهار، یک تن مجاهدین از قطعۀ ۰۶ دشمن یک عراده موتر زرهی، یک پایه دهشکه، یک قبضه راکت، ۲ میل پیکا و ۴ میل کلاشنکوف به دست آورده و بسلامت به مراکز مجاهدین بازگشته است . ۲۰۲۱/۷/۲۴

از ولایت قندهار خبر رسیده است که نزدیک زیارت شیرین جان آغا در مربوطات حوزۀ ۱۲ شهر قندهار، یک تن مجاهدین از قطعۀ ۰۶ دشمن یک عراده موتر زرهی، یک پایه دهشکه، یک قبضه راکت، ۲ میل پیکا و ۴ میل کلاشنکوف به دست آورده و بسلامت به مراکز مجاهدین بازگشته است .

۲۰۲۱/۷/۲۴