قندهار : یک تن قومندان اجیر در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت 11:30 بجه، در حوزۀ 15 شهر قندهار، نزدیک جامع حاجی، قومندان پوستۀ دروازۀ شکارپوری ( قاری اسماعیل ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . 2021/5/21

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت 11:30 بجه، در حوزۀ 15 شهر قندهار، نزدیک جامع حاجی، قومندان پوستۀ دروازۀ شکارپوری ( قاری اسماعیل ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

2021/5/21