قندهار : یک تن عسکر در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصرروز گذشته ساعت 6:30 بجه، در حوزۀ ششم شهر قندهار، یک تن اجیر وحشی ( عبدالهادی ) درطی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند. 2021/5/8

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصرروز گذشته ساعت 6:30 بجه، در حوزۀ ششم شهر قندهار، یک تن اجیر وحشی ( عبدالهادی ) درطی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.

2021/5/8