قندهار : یک تن عسکر در شهرقندهار کشته شدند

از ولایت قندهارخبر رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ باغ پل در حوزۀ هشتم شهرقندهار، یک تن عسکر قطعۀ صفریک در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . 2021/5/20

از ولایت قندهارخبر رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ باغ پل در حوزۀ هشتم شهرقندهار، یک تن عسکر قطعۀ صفریک در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

2021/5/20