قندهار : یک تن عسکر در ارغنداب کشته شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ خانگرداب ولسوالی ارغنداب، یک پوستۀ امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات یک برج پوستۀ دشمن تخریب گردیده و یک عسکر نیز جابجا کشته شده است . 2021/5/19

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ خانگرداب ولسوالی ارغنداب، یک پوستۀ امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات یک برج پوستۀ دشمن تخریب گردیده و یک عسکر نیز جابجا کشته شده است .

2021/5/19