قندهار : یک تن عسکر با یک رینجر و سلاح در دند به مجاهدین پیوست

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته در حوزۀ ۱۵ شهر قندهاز نزدیک چمن صالوخان ، یک تن عسکر پوستۀ دشمن پس از درک حقایق بهمراه یک عراده موتر رینجر و چندقطعۀ سلاح به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۲۴

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته در حوزۀ ۱۵ شهر قندهاز نزدیک چمن صالوخان ، یک تن عسکر پوستۀ دشمن پس از درک حقایق بهمراه یک عراده موتر رینجر و چندقطعۀ سلاح به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۲۴