قندهار : یک تن جاسوس در شهرقندهار مورداصابت قرار گرفت

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت 11:15 بجه، در حوزۀ چهاردۀ شهر قندهار، یک تن جاسوس دشمن درطی حملۀ چریکی مجاهدین مورد اصابت قرار گرفته است . مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند. 2021/6/4

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت 11:15 بجه، در حوزۀ چهاردۀ شهر قندهار، یک تن جاسوس دشمن درطی حملۀ چریکی مجاهدین مورد اصابت قرار گرفته است .

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.

2021/6/4