قندهار : یک تن از اجیران وحشی در شهرقندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه، در کوچۀ چهارم حوزۀ 12 شهرقندهار، یک تن از اجیران وحشی ( خان ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . نامبرده مسئول کمربند ادارۀ کابل در منطقۀ میرویس نیکه مینۀ شهرقندهار نیز بود . 2021/7/24

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه، در کوچۀ چهارم حوزۀ 12 شهرقندهار، یک تن از اجیران وحشی ( خان ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

نامبرده مسئول کمربند ادارۀ کابل در منطقۀ میرویس نیکه مینۀ شهرقندهار نیز بود .

2021/7/24