قندهار: یک تن از اجیران در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ و نیم عصر، در حوزۀ دوازدهم شهر قندهار، یک تن کارمند امنیت ملی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است. مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۰

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ و نیم عصر، در حوزۀ دوازدهم شهر قندهار، یک تن کارمند امنیت ملی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۰