قندهار : یک برج پوستۀ دشمن در ارغنداب تخریب گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ انجرگی ولسوالی ارغنداب، یک برج پوستۀ دشمن در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین تخریب گردیده است و یک تن عسکر اجیر در آن جابجا کشته شده است . 2021/5/20

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ انجرگی ولسوالی ارغنداب، یک برج پوستۀ دشمن در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین تخریب گردیده است و یک تن عسکر اجیر در آن جابجا کشته شده است .

2021/5/20