قندهار : گزمه های منظم و تلاشی مجاهدین در سطح شهرقندهار

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، مجاهدین امارت اسلامی همانند شب های گذشته در  حوزۀ سوم شهر قندهار و در منطقۀ پل مشکیزه گزمه نموده و افراد مشکوک را مورد تلاشی قرار داده اند. ۲۰۲۱/۶/۸  

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، مجاهدین امارت اسلامی همانند شب های گذشته در  حوزۀ سوم شهر قندهار و در منطقۀ پل مشکیزه گزمه نموده و افراد مشکوک را مورد تلاشی قرار داده اند.

۲۰۲۱/۶/۸