قندهار : کمربند بولدک شکسته شد، اجیران از ۴ پوسته پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ سورکی لیزی ولسوالی بولدک، کمربند دشمن شکسته شد و اجیران از ۳ پوسته پوسته شان و همچنین از یک پوسته در منطقۀ مرغی در نتیجۀ حملۀ مسلحانۀ مجاهدین پا بفرار گذاشتند. با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین درآمده است . از […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ سورکی لیزی ولسوالی بولدک، کمربند دشمن شکسته شد و اجیران از ۳ پوسته پوسته شان و همچنین از یک پوسته در منطقۀ مرغی در نتیجۀ حملۀ مسلحانۀ مجاهدین پا بفرار گذاشتند.

با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین درآمده است .

از نیروهای دشمن ۳ عراده موترزرهی، یک عراده موتررینجر، ۲۰ میل سلاح ثقیله و خفیفه و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

امروز صبح نیز ۸ تن عسکر با سلاح و مهمات شان در ساحۀ مذکور زنده دستگیر شدند .

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و یک تن دیگر بشهادت رسیده است. تقبله الله تعالی

۲۰۲۱/۷/۷