قندهار : کشته شدن ۲ عسکر اجیر درشاولی کوت

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۱۰ بجه دیشب ، ۲ عسکر اجیر مربوط به پوستهء خابنگ درمنطقه البک ازمربوطات ولسوالی شاولی کوت مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته اند . دراین حمله هردو عسکر دشمن جابجا کشته شده اند . ۲۰۱۶/۴/۵

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت ۱۰ بجه دیشب ، ۲ عسکر اجیر مربوط به پوستهء خابنگ درمنطقه البک ازمربوطات ولسوالی شاولی کوت مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته اند .

دراین حمله هردو عسکر دشمن جابجا کشته شده اند .

۲۰۱۶/۴/۵