قندهار : پوسته های یاروکاریز و تلاشی در بولدک فتح شد، 5 عسکر زنده دستگیر شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که پوستۀ یاروکاریز و پوسـتۀ تلاشی در اسپین بولدک فتح شده سات و 5 تن از اجیران با سلاح و مهمات شان زنده دستگیر شده اند. اکنون حملات شدیدی بر دشمن جریان دارد. نیروهای دشمن در حالت سراسیمگی و وارخطایی شدیدی به سر می برند. 2021/7/7

از ولایت قندهار خبر رسیده است که پوستۀ یاروکاریز و پوسـتۀ تلاشی در اسپین بولدک فتح شده سات و 5 تن از اجیران با سلاح و مهمات شان زنده دستگیر شده اند.

اکنون حملات شدیدی بر دشمن جریان دارد.

نیروهای دشمن در حالت سراسیمگی و وارخطایی شدیدی به سر می برند.

2021/7/7