قندهار : ولسوالی پنجوایی با تمام ملحقاتش به کنترل کامل مجاهدین در آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته مرکز ولسوالی پنجوایی و تمام ملحقات آن به کنترل کامل مجاهدین در آمده است. نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات سنگین از ولسوالی فرار کرده اند و مقداری سلاح و مهمات از آنان به دست مجاهدین افتاده است. در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته مرکز ولسوالی پنجوایی و تمام ملحقات آن به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.

نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات سنگین از ولسوالی فرار کرده اند و مقداری سلاح و مهمات از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

۲۰۲۱/۷/۴