قندهار : ولسوالی نیش بطور کامل به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز عصر مرکز ولسوالی نیش و تمام ملحقات آن بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است و نیروهای دشمن به مجاهدین پیوسته اند. عساکر مذکور ده ها موتر نظامی و انواع سلاح و تجهیزات شان را به مجاهدین سپرده اند. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز عصر مرکز ولسوالی نیش و تمام ملحقات آن بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است و نیروهای دشمن به مجاهدین پیوسته اند.

عساکر مذکور ده ها موتر نظامی و انواع سلاح و تجهیزات شان را به مجاهدین سپرده اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۴