قندهار : ولسوالی شورابک با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امرو عصر تعمیرولسوالی شورابک، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات این ولسوایل بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است. از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله ۲۰۲۱/۷/۹  

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امرو عصر تعمیرولسوالی شورابک، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات این ولسوایل بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۹