قندهار : ولسوالی خاکریز بطور کامل فتح شد و سلاح و مهمات به دست آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که تعمیرولسوالی خاکریز، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام قرارگاه ها و پوسته های آن بطور کامل فتح گردیده است. در این عملیات تعدادی از اجیران کشته شده و تعدادی نیز با سلاح و مهمات به مجاهدین تسلیم شده اند. از دشمن مقداری سلاح، مهمات و وسائط نظامی به دست […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که تعمیرولسوالی خاکریز، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام قرارگاه ها و پوسته های آن بطور کامل فتح گردیده است.

در این عملیات تعدادی از اجیران کشته شده و تعدادی نیز با سلاح و مهمات به مجاهدین تسلیم شده اند.

از دشمن مقداری سلاح، مهمات و وسائط نظامی به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۶/۲۹