قندهار : نیروهای وحشی ۲ فرد ملکی را در دامان شهید و ۴ تن دیگر را بازداشت کرده اند

از ولایت قندهار خبر رسیه است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه، نیروهای وحشی دشمن در منطقۀ غیبی کلاچی ولسوالی دامان، دو فرد ملکی را با وحشت و قساوت بشهادت رسانده و در قریه هجران یک خانم را مورد لت و کوب و بی عزتی قرار داده اند و همچنین سولرهای شمسی مردم […]

از ولایت قندهار خبر رسیه است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه، نیروهای وحشی دشمن در منطقۀ غیبی کلاچی ولسوالی دامان، دو فرد ملکی را با وحشت و قساوت بشهادت رسانده و در قریه هجران یک خانم را مورد لت و کوب و بی عزتی قرار داده اند و همچنین سولرهای شمسی مردم و دیگر وسایل شان را دزدیده و ۴ فرد ملکی را بازداشت کرده و با خود برده اند.

۲۰۲۱/۸/۲