قندهار : نیروهای وحشی 2 فرد ملکی را در دامان شهید و 4 تن دیگر را بازداشت کرده اند

از ولایت قندهار خبر رسیه است که صبح روز گذشته حوالی ساعت 8 بجه، نیروهای وحشی دشمن در منطقۀ غیبی کلاچی ولسوالی دامان، دو فرد ملکی را با وحشت و قساوت بشهادت رسانده و در قریه هجران یک خانم را مورد لت و کوب و بی عزتی قرار داده اند و همچنین سولرهای شمسی مردم […]

از ولایت قندهار خبر رسیه است که صبح روز گذشته حوالی ساعت 8 بجه، نیروهای وحشی دشمن در منطقۀ غیبی کلاچی ولسوالی دامان، دو فرد ملکی را با وحشت و قساوت بشهادت رسانده و در قریه هجران یک خانم را مورد لت و کوب و بی عزتی قرار داده اند و همچنین سولرهای شمسی مردم و دیگر وسایل شان را دزدیده و 4 فرد ملکی را بازداشت کرده و با خود برده اند.

2021/8/2