قندهار : نیروهای وحشی دشمن ۸ فرد ملکی را در ژری شهید و زخمی کردند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سنگ حصار ولسوالی ژری، طیاره های اشغالگران خارجی، خانه های مردم ملکی را هدف قرار داده اند که در اثر آن ۷ فرد ملکی مجروح گریده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است . انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۰/۱۰/۳۱

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سنگ حصار ولسوالی ژری، طیاره های اشغالگران خارجی، خانه های مردم ملکی را هدف قرار داده اند که در اثر آن ۷ فرد ملکی مجروح گریده اند و یک تن دیگر بشهادت رسیده است . انالله واناالیه راجعون
۲۰۲۰/۱۰/۳۱