قندهار : نیروهای وحشی دشمن دکان های مردم ملکی را چور کرده و یک تن را بشهادت رسانده اند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ چکی ولسوالی دامان، عساکر اجیر مال ها و دکان های مردم ملکی را چور کرده اند. نیروهای وحشی در این جریان ۶ عراده موترسایکل و از یک دکان باطری ها و روغن های مبلین را دزدیده و با خود برده اند. نیروهای وحشی […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ چکی ولسوالی دامان، عساکر اجیر مال ها و دکان های مردم ملکی را چور کرده اند.

نیروهای وحشی در این جریان ۶ عراده موترسایکل و از یک دکان باطری ها و روغن های مبلین را دزدیده و با خود برده اند.

نیروهای وحشی همچنین یک تن مسافر کوچی را جابجا بشهادت رسانده اند.

مجاهدین از این واقعه اطلاع یافته و حملۀ شدیدی را بر دشمن انجام دادند که در اثر آن اجیران متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

۲۰۲۱/۷/۲۴