قندهار : نیروهای دشمن یک مکتب را در پنجوایی بمباردمان کردند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 12 و نیم بجه و همچنین حوالی ساعت یک بجه، طیاره های دشمن در منطقۀ تلکان ولسوالی پنجوایی، یک مکتب را 3 مرتبه هدف بمباردمان قرار داده است. در این بمباردمان بخش های زیادی از مکتب بطور کامل تخریب و متضرر شده است . در […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 12 و نیم بجه و همچنین حوالی ساعت یک بجه، طیاره های دشمن در منطقۀ تلکان ولسوالی پنجوایی، یک مکتب را 3 مرتبه هدف بمباردمان قرار داده است.

در این بمباردمان بخش های زیادی از مکتب بطور کامل تخریب و متضرر شده است .

در این بمباردمان به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2021/8/1