قندهار : نیروهای دشمن در ژری و پنجوایی از چند پوسته گریختند و تعدادی به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت قندهار خبر رسدیه است که دیشب حوالی نماز خفتن، در مربوطات پاشمول ولسوالی ژری، پوسته های امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است که در طی آن نیروهای دشمن از تعدادی پوسته پا بفرار گذاشته اند و چندین تن از آنان به مجاهدین تسلیم شده اند. مجاهدین بحمدالله به منطقه […]

از ولایت قندهار خبر رسدیه است که دیشب حوالی نماز خفتن، در مربوطات پاشمول ولسوالی ژری، پوسته های امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است که در طی آن نیروهای دشمن از تعدادی پوسته پا بفرار گذاشته اند و چندین تن از آنان به مجاهدین تسلیم شده اند.

مجاهدین بحمدالله به منطقه سنجری رسیده و تا کنون در حال پیشروی هستند.

جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

در همین حال دیشب در مربوطات مرکز ولسوالی پنجوایی، پوسته های دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این حملات چندین پوسته به کنترل مجاهدین در آمده و مقداری سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

مجاهدین به بازار ولسوالی داخل شده اند و در حال پیشروی هستند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

2021/7/1