قندهار : نیروهای دشمن در ارغنداب با شکست مواجه شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که قوای عملیاتی دشمن در مناطق جوی لاهور و دوارهی ولسوالی پنجوایی، بر مراکز مجاهدین دست به حملۀ تعرضی گسترده زده بود که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید. در این درگیری که تا حوالی عصر دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که قوای عملیاتی دشمن در مناطق جوی لاهور و دوارهی ولسوالی پنجوایی، بر مراکز مجاهدین دست به حملۀ تعرضی گسترده زده بود که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید.

در این درگیری که تا حوالی عصر دوام کرد، نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

۲۰۲۱/۳/۶