قندهار : نیروهای دشمن از یک قرارگاه، یک پوسته و ۳ مرکز شان در ژری پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که نیروهای اجیر از قرارگاه شان مهم شان در منطقۀ تپۀ سنگ حصار در مربوطات ولسوالی ژری پا بفرار گذاشته اند. همچنین نیروهای دشمن از قلعۀ خدایداد و ۳ پوستۀ دیگر نیز با درک وضعیت پا بفرار نهاده اند. با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که نیروهای اجیر از قرارگاه شان مهم شان در منطقۀ تپۀ سنگ حصار در مربوطات ولسوالی ژری پا بفرار گذاشته اند.

همچنین نیروهای دشمن از قلعۀ خدایداد و ۳ پوستۀ دیگر نیز با درک وضعیت پا بفرار نهاده اند.

با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

مردم منطقه از آمدن مجاهدین اظهار مسرت و خوشحالی نموده اند .
۲۰۲۰/۱۱/۳