قندهار : معاون قومندان امنیۀ ارغستان بهمراه ۵ عسکر بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که قوای دشمن برای باز پس گیری پوسته های خود که دیشب به دست مجاهدین فتح شده بود به منطقۀ گل بند ولسوالی ارغستان آمده بود که هدف انفجار های ماین های مجاهدین قرار گرفت . در این انفجارها یک عراده موتر زرهی دشمن بطور کامل تخریب گردید و […]

موتر نظامی منفجراز ولایت قندهار اطلاع رسیده است که قوای دشمن برای باز پس گیری پوسته های خود که دیشب به دست مجاهدین فتح شده بود به منطقۀ گل بند ولسوالی ارغستان آمده بود که هدف انفجار های ماین های مجاهدین قرار گرفت .

در این انفجارها یک عراده موتر زرهی دشمن بطور کامل تخریب گردید و یک موتر زرهی دیگر دشمن که معاون قومندان امنیۀ این ولسوالی عیسی خان در آن سوار بود نیز تخریب گردید که در اثر آن قومندان بهمراه ۵ عسکر در آن جابجا بقتل رسید .

قابل ذکرست که دیشب در منطقۀ آمدی بر سرحد ولسوالی های معروف و ارغستان، دو پوستۀ دشمن به دست مجاهدین فتح گردیده بود و ۱۶ تن از اجیران نیز کشته و زخمی شده بودند و ۲۵ میل سلاح سبک و سنگین بهمراه دو عراده موتر بغنیمت مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۶-۰۸-۳۱