قندهار : مرکز ولسوالی میانشین مورد حملۀ موشکی قرار گرفت

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح هنگام طلوع آفتاب، مرکز ولسوالی میانشین هدف حملۀ موشکی قرار گرفته است . در این عملیات موشک به هدف اصابت کرده است که البته از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست. 2021/4/29

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح هنگام طلوع آفتاب، مرکز ولسوالی میانشین هدف حملۀ موشکی قرار گرفته است .

در این عملیات موشک به هدف اصابت کرده است که البته از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست.

2021/4/29