قندهار : مردم در بولدک در فضای امن و آرامش مشغول فعالیت های روزانه خود می باشند

ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار که حوالی چهار روز قبل از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین در آمده بود، اکنون با فضل و عنایت الله متعال، مردم در فضای کامل امن و آرامش، مشغول فعالیت های روزانۀ خویش می باشند. مجاهدین امارت اسلامی در تامین امنیت مردم، شب و روز در […]

ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار که حوالی چهار روز قبل از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین در آمده بود، اکنون با فضل و عنایت الله متعال، مردم در فضای کامل امن و آرامش، مشغول فعالیت های روزانۀ خویش می باشند.

مجاهدین امارت اسلامی در تامین امنیت مردم، شب و روز در حال گشت زنی های محسوس و غیرمحسوس می باشند .

از آنجائیکه روزهای عید درحال نزدیک شدن هست، به همین خاطر دکان ها تا دیر وقت باز می باشد و مردم در حال خرید برای عید می باشند و هیچ گونه تشویش و یا احساس خطر در شهر دیده نمی شود .

۲۰۲۱/۷/۱۷