قندهار : مجاهدنفوذی پس از کشتن ۶ عسکر با یک موتر زرهی و ۹  میل سلاح به مرکز مجاهدین بازگشت

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۶ بجه، در منطقۀ چمن سدوخان در حوزۀ ۱۵ شهرقندهار، یک تن مجاهد نفوذی ۶ تن عسکر اجیر را جابجا کشته است. مجاهد قهرمان پس از این عملیات بهمراه یک عراده موترزرهی، ۷ میل کلاشنکوف، یک  میل پیکا، یک پایه نارنجک انداز و مقداری […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۶ بجه، در منطقۀ چمن سدوخان در حوزۀ ۱۵ شهرقندهار، یک تن مجاهد نفوذی ۶ تن عسکر اجیر را جابجا کشته است.

مجاهد قهرمان پس از این عملیات بهمراه یک عراده موترزرهی، ۷ میل کلاشنکوف، یک  میل پیکا، یک پایه نارنجک انداز و مقداری مهمات بسلامت به مرکز مجاهدین بازگشته است.

۲۰۲۱/۷/۲۲