قندهار : قوای عملیاتی دشمن با تحمل تلفات از دند پا بفرار گذاشت

از ولایت قندهار خبر رسیده است که صبح روز گذشته قوای دشمن که بغرض عملیات به کمربند مجاهدین آمده بود، با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید. در این درگیری که تا حوالی نمازخفتن دوام کرد، در طی آن نیروهای دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و از ساحه پا بفرارگذاشته اند و یک موتر زرهی شان […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که صبح روز گذشته قوای دشمن که بغرض عملیات به کمربند مجاهدین آمده بود، با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید.

در این درگیری که تا حوالی نمازخفتن دوام کرد، در طی آن نیروهای دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و از ساحه پا بفرارگذاشته اند و یک موتر زرهی شان تخریب گردیده و در ساحه باقی مانده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۲۲