قندهار : عساکر ۲ قرارگاه دشمن در پنجوایی بهمراه سلاح و مهمات شان به مجاهدین پیوسته اند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت ۷:۳۰ بجه، در منطقۀ دوآب ولسوالی پنجوایی، عساکر ۲ قرارگاه مهم پس از درک وضعیت به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور، تمام سلاح، مهمات و وسایط نظامی خویش را نیز به مجاهدین سپرده و تعهد کرده اند که در تحت هیچ […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت ۷:۳۰ بجه، در منطقۀ دوآب ولسوالی پنجوایی، عساکر ۲ قرارگاه مهم پس از درک وضعیت به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور، تمام سلاح، مهمات و وسایط نظامی خویش را نیز به مجاهدین سپرده و تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم فاسد بازنخواهند گشت و تا حد توان خود با مجاهدین همکاری دوام دار خواهند کرد.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲