قندهار : عساکر یک پوسته در دامان پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ علی آباد ولسوالی دامان، عساکر اجیر از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. ۲۰۲۱/۷/۱۴

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ علی آباد ولسوالی دامان، عساکر اجیر از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

۲۰۲۱/۷/۱۴