قندهار : عساکر یک قرارگاه مهم دشمن بهمراه تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ موشان ولسوالی پنجوایی، عساکر یک قرارگاه مهم دشمن که تعداد شان به ۵۰ تن می رسد، پس از درک وضعیت، به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. عساکر مذکور با خود ۷ عراده موتر زرهی، ۷ عراده موتر رینجر، یک پایه […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ موشان ولسوالی پنجوایی، عساکر یک قرارگاه مهم دشمن که تعداد شان به ۵۰ تن می رسد، پس از درک وضعیت، به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

عساکر مذکور با خود ۷ عراده موتر زرهی، ۷ عراده موتر رینجر، یک پایه دومیله، یک پایه توپ SPG9 و مقدار زیادی سلاح و مهمات دیگر به مجاهدین سپرده اند.

اما اینکه مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا در ولسوالی مذکور، در یک حمله هوایی، تلفات سنگین به مجاهدین واردکرده اند، کاملا عاری از حقیقت است و ما این ادعای دشمن را بشدت رد می کنیم .

قابل یاد آوری است که عساکر بیش از ۲۰ پوستۀ دشمن روز گذشته با تمام سلاح و تجهیزات شان به مجاهدین پیوسته اند و همچنین نیروهای دشمن از پوسته های زیادی پا بفرار گذاشته اند که در اثر آن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱